Vår vision och vårt uppdrag är att ta hand om alla – medarbetare, kunder och patienter.

Vår personal är legitimerad vårdpersonal inom EU som har en ambition att bidraga och viljan att göra en förändring i sina liv. De är nyfikna och modiga personer som vill göra något nytt, något annorlunda och göra skillnad både för patienten, dig som är äldre och för sig själva på det personliga planet. Vår vårdpersonal är flerspråkiga, mångkulturella och vana att möta dig på det personliga sätter i svåra situationer oavsett var i världen de arbetar. Många av våra legitimerde medarbetare har specialistutbildning från hemlandet vilket gör att de har en mycket hög medicinsk kompetens.

Professionell erfarenhet och säkerhet

All vår letgitimerade vårdpersonal har svensk legitimation som utfärdats av Socialstyrelsen. Många av våra sjuksköterskor har mer än 10-15 års erfarenhet från att arbeta på sjukhus eller inom äldreomsorgen i sitt hemland inom EU. Minimikravet för att bli anställd på Continuum är två års yrkeserfarenhet, godkänd yrkes legitimation och lägst B2 som godkänd språknivå i Svenska.

Språkutbildning

Continuums legitimerade vårdpersonal som kommer från andra EU-länder än Sverige läser Svenska på heltid under 21-23 veckor. Vår språkutbildning är indelad i sex nivåer enligt Europarådets referensram för språk, CEFR. Språkskolan utbildar på alla nivåer, från A1 upp till C2. Våra medarbetare genomför oftast språkutbildning upp till nivå B2. Här ingår grammatik, läsning, skrift och tal. Fokus ligger på det svenska språket med både teoretiska och praktiska övningar. Muntligt och skriftligt språktest enligt SWEDEX genomförs som avslutning. De rekryterade medarbetarna kompletterar sin utbildning med ett program för självstudier och eget praktiskt arbete. Våra svenska sjuksköterskelegitimerade konsultchefer som arbetar i Sverige besöker språkskolorna för att utbilda inom svensk sjukvård, vård och omsorg, patientsäkerhet, lagar och förordningar samt olikheter i yrkesrollen och arbetskulturella skillnader.

SLS, Selection & Language Services, är en certifierad språkskola som har språkutbildningar, kurser och privatlektioner för dem som behöver komplettera språkkunskaper för att kunna studera eller arbeta utomlands.

Utbildningsprogram

All legitimerad personal genomgår även ett kompletterande introduktionsprogram för att kvalitetssäkra verksamheten. Arbetssätten skiljer sig ibland åt mellan de olika länderna, till exempel i fråga om dokumentation, lagar och regler. Genom en längre introduktionsplan säkerhetsställer vi att våra medarbetare har den kunskap som krävs för att arbeta i Sverige.