Kontinuitet och
engagemang

Continuum är ett vård- och bemanningsföretag som hyr ut legitimerad vårdpersonal till kommuner, landsting och privata vårdgivare samt bedriver hemvård som innefattar hemtjänst och hemsjukvård. Vi erbjuder ett unikt koncept som bygger på våra fyra hörnstenar: Kontinuitet, Förutsägbarhet, Närvaro och Följsamhet.

Våra bemanningstjänster är en unik resurs för svensk sjukvård – vårt koncept ger våra kunder: trygghet, i form av legitimerad och kompetent personal, tid till verksamhetsplanering, leveransgaranti och ett stöd i genomförandet av uppdraget. Vi hjälper till för öppnande av fler vårdplatser genom den avlastning vi bidrar med. Vi tror på en nära dialog med våra kunder och vår personal. Vi erbjuder vår personal ett aktivt arbetsstöd och en koordinering mellan uppdragen.

För många äldre kan det bli svårt att ta sig till vårdcentralen och exempelvis ta hand om sin läkemedelshantering, då kan det vara möjligt att få hemsjukvård där sjuksköterskan, arbetsterapeuten, fysioterapeuten och undersköterskan kommer hem till dig och hjälper dig med det man i vanliga fall skulle sköta på vårdcentralen. Det kan även bli svårt att utföra vardagssysslor såsom att tvätta kläder, handla eller laga mat. Då kan det vara möjligt att få hemtjänst beviljad av kommunen. I Västerås och Enköping kan du välja Continuum som utförare.

Vår framgång utgår alltid ifrån våra värderingar i vårt arbete och våra framsteg gör vi alltid tillsammans med våra medarbetare och kunder. Allt bygger på grundvärderingen och visionen att ”ta hand om människor”.

Vår vision

Vår vision är att vi genom vårt outtröttliga engagemang förblir en självklar faktor att räkna med inom svensk sjukvård.

Inkluderande

Inkludering

Vi har plats för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi behandlar människor med öppenhet och respekt.

Engagerade

Engagemang

Innebär att vi alltid sätter våra uppdragsgivare, kunder och vår personal i fokus. Vi är engagerade och går den extra milen för att hitta den bästa lösningen där kunden får den allra smidigaste lösningen och där konsulten vi hyr ut får de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag. I hemvården samarbetar vi tät med våra kunder och tillsammans gör en plan som är för kundens bästa.

Ansvarsfulla

Ansvar

Du kan lita på oss. Vi följer etiska riktlinjer i hanteringen av myndighetskrav, lagar och avtal. Vi är en professionell och seriös vårdgivare, arbetsgivare och affärspartner.

Vår historia

Continuum är en del av Rotam A/S, vilket sedan 2007 är en etablerad vårdkoncern i Norge, med  huvudkontor i Bergen.

När Norges dåvarande statsminister Jens Stoltenberg gick ut i norsk media med budskapet att ”Norge inte längre var självförsörjande inom vissa yrken, bland annat sjuksköterskor och läkare” ’ blev idén att erbjuda legitimerad personal från andra EU-länder en verklighet. Det blev mycket mer än bara ett traditionellt bemanningsföretag. Vårt koncept fick ett varmt mottagande på marknaden. Det gick bra för företaget i Norge och tidigt insåg man även att behovet och efterfrågan var stor i Sverige.

Continuum etablerar sin verksamhet i Sverige under 2013. Inriktningen blir sjuksköterskor och de första åren hade Continuum cirka 60 medarbetare i tjänst.

Vi har sedan starten i Sverige försett den svenska vården med ett tillskott på mycket kompetenta sjuksköterskor. Under 2018 tog vi nästa steg i vår utveckling genom att bli vårdgivare och erbjuda våra tjänster inom hemsjukvård och hemtjänst. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och vårt mål är att bli den bästa vårdgivaren och ledande aktören där behovet finns av legitimerad vårdpersonal.