HEMSJUKVÅRD

Med omtanke för Dig

Behöver du hjälp i hemmet med provtagning, skötsel av kateter, stomi eller sond, utprovning av hjälpmedel, läkemedelshantering eller kontroll av dina symtom?

Continuum bedriver hemsjukvård i Västerås och Enköping och du kan välja oss som utförare enligt lagen om valfrihet. Hemsjukvård innebär att du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning får den sjukvården du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du ha svårt att själv ta dig till vårdcentralen.

Hur får jag hemsjukvård?

I Västerås:

Ta kontakt med din vårdcentral. De gör en medicinsk bedömning och vid behov kontaktar de kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Hälso- och sjukvårdsenheten kontaktar sedan dig för att du ska kunna välja utföraren och då ställer de frågan om du önskar välja Continuum. Om du redan har hemtjänst får du samma leverantör av hemsjukvård eftersom hemtjänstvalet styr. Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.

 

I Enköping:

Ta kontakt med din vårdcentral. Om din läkare beslutar att du inte kan ta dina läkemedel själv eller har ett annat vårdbehov och inte kan ta dig till vårdcentralen samt att du behöver hjälpen mer än 14 dagar, kan du få hemsjukvård. Om du har även hemtjänst, kan du välja Continuums hemsjukvård.

Hur arbetar vi?

I hemsjukvården hos oss finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

 

När din läkare har bedömt att du ska få hemsjukvård, kontaktar vi dig för första besöket. Sjuksköterskan kommer hem till dig, ställer frågor om dina symtom och behov och gör en plan tillsammans med dig. Du blir erbjuden att vår fysioterapeut och arbetsterapeut besöker dig för bedömning av hjälpmedels- eller rehabiliteringsbehov. För oss är det viktigt att du som patient är delaktig i din vård, vi planerar tillsammans med dig och informerar om det vi får information från läkaren om. Vi har alltid tät samarbete med närstående i förutsättning att du som patient ger ditt samtycke till detta.

 

Du träffar våra proffsiga medarbetare som bryr sig om dig och som är intresserade av att skapa goda relationer med patienterna de besöker

Säkerhet

Vårt arbetssätt utgår från principen att sjuksköterskans kunskap används i hög utsträckning. Därför kan vi även garantera dig en mycket hög personalkontinuitet; du vet vem som kommer hem till dig. Varje medarbetare bär alltid Continuums fotolegitimation med namn och yrke.

 

Kompetens och kunskap

Varje medarbetare har genomgått Continuums introduktionsprogram samt deltar regelbundet till utbildningar för att höja kompetensen.

Du får träffa sjuksköterskan ofta, undersköterskan administrerar vissa läkemedel och ibland sköter stomier men allt utöver detta sköts av sjuksköterskan. Vårt mål är att minska onödiga besök på sjukhuset, när sjuksköterskan träffar dig ofta, hinner denne upptäcka ändringar i ditt mående tidigare, kontakta vårdcentralen och i många fall behandla i hemmet utan att du behöver åka till sjukhuset. Vi vill erbjuda god vård med hög standard.

 

Våra arbetsformer och fokus ändras efter de behov som uppstår. Dina medicinska behov och önskemål är det som styr.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Sjuksköterskan kan alltid nås på jourtelefonen. I Västerås varje dag kl. 7-22.59 och i Enköping dygnet runt i förutsättning att du är inskriven i hemsjukvården.
  • Vi håller det vi lovar
  • Du känner de som kommer för att besöka dig
  • Du har din egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast
  • Du träffar varma och erfarna människor
  • Vi är engagerade i det som är viktigt för dig

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!