+250

Över 250 kunder totalt

+200

Över 200 medarbetare

97%

Kvalite

4.9/5

Vi är den mest betrodda utföraren

Hur arbetar vi?

I hemsjukvården hos oss finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

När din läkare har bedömt att du ska få hemsjukvård, kontaktar vi dig för första besöket. Sjuksköterskan kommer hem till dig, ställer frågor om dina symtom och behov och gör en plan tillsammans med dig. Du blir erbjuden att vår fysioterapeut och arbetsterapeut besöker dig för bedömning av hjälpmedels- eller rehabiliteringsbehov. För oss är det viktigt att du som patient är delaktig i din vård, vi planerar tillsammans med dig och informerar om det vi får information från läkaren om. Vi har alltid tät samarbete med närstående i förutsättning att du som patient ger ditt samtycke till detta.

Du träffar våra proffsiga medarbetare som bryr sig om dig och som är intresserade av att skapa goda relationer med patienterna de besöker

Säkerhet

Vårt arbetssätt utgår från principen att sjuksköterskans kunskap används i hög utsträckning. Därför kan vi även garantera dig en mycket hög personalkontinuitet; du vet vem som kommer hem till dig. Varje medarbetare bär alltid Continuums fotolegitimation med namn och yrke.

 
Kompetens och kunskap

Varje medarbetare har genomgått Continuums introduktionsprogram samt deltar regelbundet till utbildningar för att höja kompetensen.

Du får träffa sjuksköterskan ofta, undersköterskan administrerar vissa läkemedel och ibland sköter stomier men allt utöver detta sköts av sjuksköterskan. Vårt mål är att minska onödiga besök på sjukhuset, när sjuksköterskan träffar dig ofta, hinner denne upptäcka ändringar i ditt mående tidigare, kontakta vårdcentralen och i många fall behandla i hemmet utan att du behöver åka till sjukhuset. Vi vill erbjuda god vård med hög standard.

Våra arbetsformer och fokus ändras efter de behov som uppstår. Dina medicinska behov och önskemål är det som styr.