Våra medarbetare är hjärtat av vårt företag. Vi värdesätter deras engagemang och dedikation, vilket är nyckeln till vår framgång. Hos oss är varje individ betydelsefull, och vi strävar efter en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd och uppskattad. Vi investerar i deras utveckling och främjar en kultur av öppenhet och samarbete. Tack vare våra fantastiska medarbetare bygger vi tillsammans en framtid av framgång och gemenskap.

Edvard Camara
VD

Katia Villaverde
Konsultchef

Mauri Sundling
Ansvarig SSK Enköping

Jimmy Melik
IT Support / Boendekoordinator

Viveka Leppä
Verksamhetschef

Laimona Custodio
Operations manager

Jolanta Zutautiene
Ekonomiansvarig

Corina Dinu lonescu
Enhetschef hemsjukvård

Jeanette Pettersson
HR & Löneansvarig

Federico Rodriguez brandt
Enhetschef hemtjänst

Hamiyet Barutcu
Enhetschef Bäckby