Vård i hemmet

Med omtanke för Dig

Behöver du sjukvård, utprovning av hjälpmedel eller sjukgymnastik, läkemedelshantering, provtagning, kontroll av dina symptom mm?

Vi ser till att du får den hjälp du behöver av legitimerad personal. Continuum besöker människor i alla åldrar, med olika utgångspunkter och varierande vårdbehov. Du träffar våra proffsiga medarbetare som bryr sig om dig och som är intresserade av att skapa goda relationer med kunderna de besöker.

Continuum hjälper dig att göra din vardag enklare

Vi fokuserar på dina behov och vad vi kan göra för att förgylla din vardag. Alla våra sjuksköterskor är legitimerade och du kan lita på att personerna som möter dig har rätt kompetens och en gedigen erfarenhet. När du får besök av oss på Continuum kommer du att uppleva att dina behov lyssnas på och tas på allvar. Tillsammans med dig kommer vi att ta reda på vad vi kan göra för att göra din vardag enklare, samtidigt som vi ordnar så att du kan hantera så mycket som möjligt på egen hand.

Säkerhet

Vårt arbetssätt utgår från principen att sjuksköterskans kunskap används i hela omvårdnadssituationen. Därför kan vi även garantera dig en mycket hög personalkontinuitet; du vet vem som kommer hem till dig och du vet att personen är en legitimerad sjuksköterska.

Kompetens och kunskap

Sjuksköterskans expertkunnande används för all vård i hemmet och är närvarande oavsett insats. Sjuksköterskans arbetsformer och fokus ändras efter de behov som uppstår. Dina behov och önskemål är en del av omvårdnaden. Vi fokuserar på dina individuella behov.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Vi är exakta och respekterar din tid
  • Du känner de som kommer för att besöka dig
  • Du har din egen permanenta kontaktperson
  • Du träffar varma och erfarna människor
  • Vi är engagerade i det som är viktigt för dig

För att få din vård via oss behöver du kontakta din husläkare/familjeläkare som gör en bedömning och skickar en beställning till hemsjukvården.