Om oss

Continuum AB är ett helägt dotterbolag till Rotam A/S. I Rotam ingår de norska aktiebolagen Seie A/S, BoHjemme A/S och Assent A/S samt det svenska aktiebolaget Continuum AB. Continuum har kontor i Stockholm, Vilnius, Klaipedá samt i Madrid. I Rotam A/S ingår även vår språkskola vid namn SLS – Selection & Language Services. SLS är en språkskola och ett rekryteringsföretag. SLS rekryterar framtidens medarbetare för att sedan genomföra språkutbildning med högskoleutbildade lärare. Språkskolan är certifierad och testcenter för SWEDEX. SLS genomför företagsutbildningar, kurser och privatlektioner för dem som behöver lära sitt ett språk för att kunna studera eller arbeta utomlands. SLS erbjuder språkutbildning i norska, svenska, danska, engelska, ryska franska, tyska och holländska.

Fullständig information gällande vår organisation finns att hitta på https://www.allabolag.se/5569116295/continuum-ab

Policy

Vår QHSE Policy (Kvalitet, Hälsa, Säkerhet och Miljö) är att bedriva vår verksamhet på ett sätt som förhindrar skador på människor och miljön samt ger högkvalitativa tjänster som konsekvent uppfyller våra kunders förväntningar.

Vår vision

Vår vision är att vi genom vårt outtröttliga engagemang förblir en självklar faktor att räkna med inom svensk sjukvård.

Inkluderande

Inkluderande

Vi har plats för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi behandlar människor med öppenhet och respekt.

Engagerade

Engagerade

Innebär att vi alltid sätter våra uppdragsgivare och vår personal i fokus. Vi är engagerade och går den extra milen för att hitta den bästa lösningen där kunden får den allra smidigaste lösningen och där konsulten vi hyr ut får de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag.

Ansvarsfulla

Ansvarsfulla

Du kan lita på oss. Vi följer etiska riktlinjer i hanteringen av myndighetskrav, lagar och avtal. Vi är en professionell och seriös arbetsgivare och affärspartner.

Kvalité

För att uppnå vår vision och våra mål med vårt QHSE arbete, skall vi bedriva vår verksamhet i enlighet med följande krav:

  • Vi tillhandahåller och upprätthåller en säker och hälsosam arbetsplats samt arbetsutrustning genom att identifiera, bedöma och hantera risker på alla nivåer inom vår verksamhet.
  • Vår verksamhet skall både kortsiktigt och långsiktigt ha så låg miljöpåverkan som möjligt genom en aktiv planering av vårt miljöarbete.
  • Vi främjar, uppmuntrar och engagerar till kontinuerliga förbättringar för att ständigt följa och utveckla vårt QHSE-arbete. Överensstämmelse och uppfyllelse genomförs genom övervakning, rapportering och revision.